Wpływ faz Księżyca na człowieka

Wiadomo, że w naszym Układzie Słonecznym jedynym źródłem własnego światła jest Słońce. Wszystkie inne ciała niebieskie krążące wokół tej gwiazdy odżywiają się jej energią i odbijają jej światło. Satelita naszej Ziemi, Księżyc, kierując światło słoneczne w stronę naszej planety, jest swego rodzaju lustrem Ziemi. Ruch Księżyca wokół Ziemi i jego względne położenie w stosunku do Słońca przyjęto dzielić na cztery fazy. Istnieją cztery podstawowe fazy miesiąca księżycowego: nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra.

Na poziomie energetycznym fazy Księżyca przedstawiają sobą różne rodzaje przekazu energii słonecznej, które wykazują wpływ na wszelkie formy i rodzaje życia na naszej planecie. Każda faza księżycowego cyklu na swój sposób wpływa na wszystko, co ziemskie. Zasadnicze zmiany dokonują się dwa razy w miesiącu, kiedy to sierp Księżyca najpierw rośnie, zanim zamieni się w pełny dysk, a potem maleje, dopóki całkiem nie zniknie. Od faz Księżyca zależy nie tylko nasze ogólne samopoczucie, ale także charakter różnych życiowych sytuacji.

Wpływ Księżyca przybywającego

W czasie od nowiu po pełnię, trwającego 14 i 3/4 doby, ludzie bardziej emocjonalnie reagują na sytuacje i zjawiska otaczającego świata. W tym okresie następuje przypływ energii, dlatego korzystne jest wszelkiego rodzaju planowanie. Od nowiu do pełni dobrze jest rozpoczynać nowe działania, podejmować ważne decyzje, prowadzić odpowiedzialne rozmowy. W fazie Księżyca przybywającego podwyższa się aktywność pożytecznej mikroflory, dlatego w takim czasie dobrze wyrasta ciasto, kisi się kapusta, fermentuje wino.

Wpływ Księżyca ubywającego

W tej fazie, na odwrót, emocje są zahamowane, obniżona jest zdolność odczuwania i wrażliwość. W tym czasie należy właściwie wydatkować zgromadzoną energię, dlatego też dobrze jest kontynuować i kończyć rozpoczęte dzieła. Koniecznie należy zmniejszyć aktywność, jako że siły emocjonalne i fizyczne będą ubywać z każdym dniem. Obie fazy, Księżyca przybywającego i Księżyca ubywającego, dzielą się jeszcze na dwie części każda, trwające około tygodnia (7 i 3/8 doby). Oto główne cechy każdej fazy:

Nów

nowCzas, kiedy Księżyc jest niewidoczny na niebie rozpoczyna się w ciemności i powstaje powoli. Jest to początek i narodzenie się Nowego; czas, kiedy życie znajduje się w początkowym etapie. W tym okresie człowiek czuje się wyczerpany, przytłumiony, często dolegają mu bóle głowy, pojawia się nieuzasadnione uczucie strachu, depresja. Podczas nowiu u wielu osób obserwuje się zaburzenie psychiki, przejawiające się w fobiach i manii.

Pierwsza faza związana jest z żywiołem Ziemi i odpowiada wiośnie według kalendarza słonecznego, czyli oznacza „początek wszystkiego”. Trwa od 1 do 7 dnia miesiąca księżycowego i kończy się kwadrą pierwszą. Podczas tej fazy umysł człowieka jest bardzo aktywny. Odkrywają się duże potencjalne możliwości. Plany podjęte w tym okresie będą precyzyjne i skończą się sukcesem.

W pierwszej fazie Księżyca efektywne jest leczenie oczu i głowy. Korzystny wpływ tej fazy daje się też zauważyć w rolnictwie. Rośliny posiane albo posadzone w tym okresie będą dobrze rosły i przyniosą obfite plony.

Kwadra pierwsza

pierwsz-kwadraDruga faza Księżyca rozpoczyna się w dniu, kiedy oświetlona część zajmuje równo połowę srebrnego dysku. Trwa od 8 do 15 dnia księżycowego, czyli do pełni. Energia organizmu wciąż rośnie; człowiek staje się silniejszy, bardziej aktywny, bardziej emocjonalny. Siły życiowe zbliżają się powoli do swojego ekstremum. Druga faza Księżyca związana jest z żywiołem Wody i odpowiada okresowi słonecznego lata. Jest to najlepszy okres na zmianę pracy, na podróże, na publiczne wystąpienia. Ta faza jest odpowiednia na leczenie chorób żołądka, wątroby, jelit.

Wskazane jest w tym okresie sadzenie i przesadzanie roślin, ukorzenianie zrzezów. Jest to okres silnych napięć emocjonalnych. W tym czasie, jak nigdy, człowiek potrzebuje psychicznego komfortu i dlatego bardzo boleśnie przeżywa obojętność i izolację. Kwadra pierwsza Księżyca sprzyja efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów i zadawnionych problemów, prowadzeniu trudnych rozmów i odbywaniu nieprzyjemnych spotkań.

Pełnia

pelniaKsiężyc odbył już połowę swej drogi wokół Ziemi i teraz jest widoczna cała jego tarcza, w pełni oświetlona przez Słońce. Jest to czas, kiedy wszystko na Ziemi żyje pełnią sił. Rośliny lecznicze zebrane w noc pełni, posiadają szczególną moc. Organizm człowieka może różnie reagować na światło Księżyca. Może pojawić się bezsenność, podwyższona drażliwość i emocjonalność. Niebezpieczne może być nadużycie alkoholu. W tym okresie zdarza się największa liczba wypadków drogowych, awarii technicznych i katastrof. Lepiej podczas pełni nie przeprowadzać operacji chirurgicznych.

Nie powinno się też przesadzać roślin; lepiej za jąć się ich pielęgnacją i uprawą gleby. Trzecia faza Księżyca związana jest z żywiołem Powietrza. Zaczyna działać, kiedy tarcza Księżyca zaczyna się zmniejszać. Trwa od 16 do 22 dnia księżycowego. Według słonecznego cyklu następuje właśnie jesień. Okres zrównoważonego działania i dojrzałości. Bardzo odpowiedni dla dokończenia swoich spraw. Nowe można rozpoczynać pod warunkiem, że zostaną ukończone przed nowiem.

Apetyt w tym okresie maleje, dlatego specjaliści od diety radzą właśnie wtedy rozpoczynać walkę nadwagą. Ludzie są wówczas bardziej otwarci na otoczenie, chętniej wyrażają swoje opinie i nawiązują nowe kontakty. Łatwo jednak w tej fazie przecenić swoje siły, a trudno rozdzielić w sobie uczucia nienawiści i miłości. Może powstać efekt nadmiaru uczuć z błahych powodów, albo nieadekwatne postrzeganie rzeczywistości, kiedy rzeczy drobne wydają się ważne i znaczące.

Ostatnia kwadra

trzecia-kwadraCzwarta faza Księżyca trwa od 23 do 30 doby księżycowej. Związana jest z żywiołem Ognia. Ta faza jest „ubywająca”, co mówi samo za siebie. Jest to czas, kiedy organizm więdnie, następuje zima. Człowiek zaczyna być często zmęczony, staje się mało ruchliwy i ociężały. Nasila się uczucie zmęczenia, obniża się odporność organizmu i biorytmy. Należy powstrzymać się od aktywnych działań, jako że nie przyniosą one raczej oczekiwanych wyników. Pod koniec tej fazy nastają trudne dni nowiu. Każde działanie wymaga od człowieka maksimum skupienia. Ważne jest kontrolowanie swoich emocji.

Wpływ Księżyca na policyjne statystyki oraz na rynki finansowe

Księżyc wpływa aktywnie nie tylko na nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli wierzyć wynikom niedawnych badań naukowych, nawet śmiertelność przechodniów na ulicach zależy wprost od faz Księżyca. Uczeni z uniwersytetu w Michigan wzięli do analizy statystyki wypadków z udziałem pieszych w ciągu ostatnich 10 lat, z uwzględnieniem danych astronomicznych. Wzięto pod uwagę zdarzenia w godzinach nocnych. Okazało się, że w fazie nowiu ginie o 22% więcej ludzi niż w fazie pełni. Z kolei w Wielkiej Brytanii, na podstawie danych z policyjnych statystyk, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych podczas pełni.

Okazuje się, że również wahania na rynkach finansowych zależą od faz naszego naturalnego satelity. Do takiego wniosku doszli analitycy z banku Macquarie Securities. Jest to już podobno czwarte badanie wpływu księżycowych faz na indeksy giełdowe. Maksymalne zyski od inwestycji w ciągu czterech tygodni cyklu księżycowego przypadają na okres zmiany miesiąca księżycowego: ostatnie dwie doby poprzedniego i pierwsze dwie doby nowego miesiąca księżycowego. W ten sposób, zgodnie z wynikami badań, rynki finansowe stanowią w rzeczywistości bardzo czuły barometr, precyzyjnie reagujący na niewidzialny wpływ faz Księżyca na stan psychiczny ludzi.

Księżyc jest rzeczywiście najbardziej zagadkowym obiektem na naszym niebie. Im więcej otrzymujemy informacji o naszym naturalnym satelicie, tym więcej pojawia się zagadek i sprzeczności.(S)

Krwawa plama na progu domu - poltergeist w rosyjskiej wiosce
Kryształowe czaszki
Kamienne koleiny na Malcie
Tajemnica wiecznej młodości uralskich pustelników
Vimana i inne aparaty latające starożytności
Fenomen wodnego poltergeista