Projekt WingMakers i DR. Neruda

GENIUSZ - DEZERTER

Dr Jamisson Neruda - człowiek o którym ciężko znaleźć konkretne informacje poza tymi, które odnajdziemy w serii przeprowadzonych z nim wywiadów - w 1997 roku ujawnił się, jako posiadacz informacji o przyszłości rodzaju ludzkiego, co jednocześnie miało potwierdzić istnienie technologii umożliwiających podróże w czasie. Do tego momentu wszystko oczywiście pozostawało ściśle tajne. Neruda mówił o potrzebie informowania ludzi o czymś, co przecież w przyszłości może dotyczyć każdego z nich. Bał się jedynie, że ceną złamania zasad może być usunięcie wspomnień o ACIO z jego pamięci. Czasu było mało.

Mężczyzna spotkał się ze zdrowym sceptyzmem, jednak został wysłuchany. Jego historia wydaje się przekonująca...

Neruda zainspirowany przez ojca, już we wczesnych latach życia dołączył do ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization - organizacji zajmującej się kontaktami z wyższą inteligencją i będącej niegdyś nieoficjalnym wydziałem NSA - Laboratoriów Projektów Specjalnych). Organizacja wpłynęła na całe jego życie. Jej członkowie opiekowali się młodym Jamissonem i uczyli go - z początku nawet bez jego wiedzy, pod przykrywką korepetytorów. Udzielając wywiadu, Neruda twierdził iż posiada wiedzę z zakresu fizyki i nie tylko, znacznie wykraczającą poza program znanych uniwersytetów, jednak żadnego z nich nie ukończył, pomimo uczęszczania do najlepszych prywatnych szkół i brania dodatkowych lekcji. Przerwanie nauki było jego własną, niewymuszoną decyzją.

Neruda - człowiek mówiący o sobie, jako o przeciętnym - zmienił się w geniusza za sprawą technologi ACIO. Powszechnie dostępna technika nie daje nam takich możliwości, jednak istnieje teoria, że ludzki mózg korzysta tylko z niewielkiego procenta swoich możliwości. Organizacja ACIO miała stymulować mózg i zwiększać jego możliwości o 500%, jak również dysponować implantami genetycznymi, zwiększającymi umiejętność zapamiętywania i przechowywania informacji, w skutek czego cały rdzeń naukowy Organizacji posiadałby fotograficzną pamięć i niesamowite zdolności umysłowe.

POZAZIEMSKA TECHNOLOGIA

W wywiadach Neruda opowiada również o pochodzeniu niezwykłych technologii. Utrzymuje, że pochodzi ona z przyjaznego źródła, które od tysięcy lat utrzymuje kontakt z Ziemią, lecz pozostaje tajne nawet dla rządu i agencji wywiadowczych. Pozaziemska rasa Corteum kontaktuje się tylko i wyłącznie z organizacją ACIO, a przekazując jej członkom sposoby znacznego podniesienia wydajności mózgu, zamierza w przyszłości uczyć również innych, bardziej skomplikowanych rzeczy, które mimo treningu, są jeszcze nieosiągalne dla umysłów ludzi. ACIO w zamian za technologie, oferuje informacje. Corteum ma zapewnione miejsce w organizacji - "bezpieczną przystań", dzięki której może korzystać z całego systemu informacyjnego ACIO. Czy jest to opłacalny interes?

Neruda twierdzi, że owszem - rasa Corteum korzysta z laboratoriów, gruntów, oraz inteligencji ziemskich naukowców. To że Ziemia również zyskuje na wymianie jest nie do podważenia.

Z drugiej strony, niepokojące wydają się 2 sprawy: Pierwsza to ta, jak wiele informacji zostaje udostępnianych Corteum. Drugą jest hermetyczność organizacji. Jak się okazuje, niewielu z jej członków ma świadomość istnienia Programu Transferu Technologii. Grupa Labiryntu, czyli wtajemniczonych, liczy tylko ok. 120 osób. Oba te fakty budzą wątpliwości nawet jeżeli faktycznie założenia planu są pokojowe. Jak daleko można się posunąć i jak bardzo odsłonić się przed obcymi dla możliwości szybszego rozwoju? Czy ludzie poradzą sobie z technologiami, które zostały celowo uproszczone i przekazane dalej (np. wojsku)? Co się stanie, jeżeli okażą się nie dość "dorośli" do takiego poziomu? Pamiętajmy, że to przecież nie ich dzieło.

PODRÓŻE W CZASIE

Opanowanie podróży w czasie, to główny cel Organizacji. Mają one służyć wyeliminowaniu niebezpieczeństwa zarówno wewnętrznego - na Ziemi, jak i tego, którego ACIO spodziewa się ze strony jednej ze znanych sobie ras pozaziemskich. W tym celu rozpoczęto projekt o nazwie Technologia Czystej Tablicy (BST). To właśnie technologia podróży w czasie - broni defensywnej. Co ciekawe, nie miała ona być technologią samą w sobie, ale umiejętnością człowieka, którą mógłby on nabyć po odpowiednim przeszkoleniu. Pojawia się tu również pojęcie Płynnej Inteligencji, czyli takiej, która nie jest zwykłym IQ, ale szybkością z jaką jesteśmy w stanie generować alternatywne, twórcze rozwiązania danego problemu. Bez rozwinięcia jej, podróż w czasie techniką Corteum jest niemożliwa.

PROJEKT STAROŻYTNA STRZAŁA

W 1994 roku organizacja ACIO zajęła się badaniem jaskini odkrytej w Nowym Meksyku w kanionie Ancient Arrow (stąd nazwa projektu). Odnaleziono tam korytarz z 23 komorami, a w nich między innymi malowidła niewiadomego pochodzenia. Analiza znaczenia obrazów zabrała długie miesiące. Ostatecznie tajemnica została nierozwiązana, a cała sprawa odłożona na późniejsze czasy, jednak pojawiło się kilka teorii:

Komora 5 ©WingMakers LLC

-w VIIIw (z niego pochodzą malowidła i znaleziska z jaskini) pozaziemska rasa założyła kolonię w kanionie. Celem było pozostawienie tam "kapsuły czasowej" mającej umożliwić wymianę kulturową z rasą ludzką -komory i ich ułożenie, zawierają jeden, wspólny przekaz. Kluczowa jest ich kolejność, oraz treść obrazów -dysk optyczny znaleziony w 23 komorze prawdopodobnie jest kluczem do odszyfrowania znaczenia cyklu obrazów, niestety nie znaleziono jeszcze sposobu na odczytanie go -na dysku mogą znajdować się informacje dotyczące zamiarów jego twórców, prawdopodobnie zawiera również gwiezdne mapy i słowniki.

Jeżeli spojrzymy na nie z punktu widzenia zwykłej, ziemskiej symboliki, obrazy z komnat wydają się skupiać na dwóch rzeczach - płodności i duchowości. Większość z nich przedstawia istoty, które bez trudu można wziąć za kobietę i mężczyznę. Oprócz nich jest tam też istota "wyższa". Na obrazie z komnaty piątej widzimy między innymi uskrzydloną postać, a nad nią jeszcze jedną, wykonującą gest błogosławieństwa, najczęściej spotykany na portretach Chrystusa. W dolnej części znajduje się wąż, z głową skierowaną w stronę postaci - prawdopodobnie ludzkiej. Ciężko nie doszukać się tu związku z symboliką chrześcijańską.

Kim jednak są inne osoby i stworzenia z obrazów? Dr Neruda wspomina o istnieniu Boga, lecz zupełnie nie takiego, jaki jest nam przedstawiany przez duchownych i historyków zajmujących się wierzeniami ludzi. Mamy też wzmianki o tym, że według Corteum od samego Boga pochodzi Rasa Centralna - pierwotne istoty, zamieszkujące centralną galaktykę wszechświata. W miarę rozrastania się kosmosu, istoty te stawały się bogami stwórcami w dalszych galaktykach. Jeżeli wierzyć Nerudzie, jedna z tych istot jest tą, którą ludzie od tysiącleci nazywają swoim Bogiem.

WYCIEK INFORMACJI

Język, jakim posługuje się Neruda i ilość informacji jakimi dysponuje pozwala wierzyć w jego słowa. Czy w takim razie, skoro sprawa wyszła poza mury ACIO, nie powinniśmy zająć się przede wszystkim zabezpieczeniem Organizacji, lub dopilnowaniem w inny sposób, żeby technologie badane przez nią nie dostały się w nieodpowiednie ręce? Powinniśmy również mieć na uwadze, że wiedza, to pieniądze. A one są zazwyczaj przyczyną konfliktów. Często na wielką skalę. Czy na pewno jesteśmy na nie gotowi?

Chodzące Posągi Moai Wyspy Wielkanocne
Zagadki kurhanu Silbury
Autostopowicze – widma
Telepatia jak to działa - przykłady zjawisk telepatycznych
Zagadki bransolety pewnego Denisowianina
Plejadianie Imigranci z poprzedniego wszechświata