Żywienie się Światłem

Bretarianie - ludzie odżywiający się światłem słonecznym