Świątynią Słońca

Starożytni budowniczowie - Cuzco : Machu Picchu
Cywilizacja Markawasi