Pusty księżyc

Czy Księżyc Jest Sztucznym Satelitą ?