pozaziemskie pochodzenie

Kukurydza – prezent od kosmitów?
Czy ludzie pochodzą z Ziemi?