Paracaskie grobowce

Paracas – ojczyzna wydłużonych czaszek oraz trepanacji