Nadludzkie zdolności

Mechanizm Autohibernacji
Chodzenie po ogniu - nadludzkie zdolności?
Niezniszczalny człowiek – Mirin Dajo