Demony

Byty nadnaturalne Yōkai - japońskie demony
Świąteczne demony
Nawiedzenie w Connecticut
Ludzie cienia – Cieniści Czyli Mroczne Istoty