Bretarianizm

Bretarianie - ludzie odżywiający się światłem słonecznym