Bośnia

Kamienne kule z Kostaryki, wyspy Czamp i Bośni
Bośniackie piramidy