Stardust i Planeta X

Fizyk z Maverics James McCanney wrócił do dyskusji o Stardust oraz o wielu obiektach typu Planeta  X w Układzie Słonecznym. Oświadczył, że nie ma wystarczająco dużo astronomicznych baz danych lub urządzeń, których można by było użyć w celu wykrycia lub wskazania orbit takich ciał jak Planeta X. Źródła takie, jak Biblia Kolbrin opisuje starożytne katastrofy. McCanney kojarzy je z obiektami, które zbliżały się do Ziemi około pięciu razy w ciągu ostatnich 10 000 lat.

Niewątpliwie będziemy mieli do czynienia z pojawieniem się jednego z tych obiektów ponownie – powiedział, argumentując, że nasz czas i środki powinniśmy koncentrować na takich segmentach jak „spacefaring” – czyli zaludnianie i eksplorowanie innych planet. Według jego wizji planety powinny być połączone ze sobą wielkimi tunelami. Mimo, że McCanney chwali sukces inżynierów misji Stardust Project, wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie do ewentualnego zanieczyszczenia i zagrożenia wirusowego od pobranych cząstek i zalecił, że materiały powinny być przetwarzane w laboratorium kosmicznym.

Pojawiając się w drugiej połowie pierwszej godziny, autor William Henry podzielił się swoją mitologiczną interpretacją projektu Stardust. Wierzy, że misja NASA może mieć prorocze znaczenie. Według Sitchin, Nibiru (nazywana jest „Dwunastą Planetą” , ponieważ Sitchin uważał, że Sumerzy – Bogowie dali początek koncepcji Układu Słonecznego, do którego zaliczali wszystkie osiem planet plus Pluton, Słońce i Księżyc.) była domem dla zaawansowanej technologicznie, pozaziemskiej razy zwanej według sumeryjskiego mitu – Annuanki. Sitchin nazywa ich także Nephilim. Pisze, że Nephilim ewoluowały one po Nibiru wchodząc w system słoneczny i jako pierwsze przybywając na Ziemię, prawdopodobnie 450 000 lat temu.

Byli szczególnie zainteresowani złotem, które znajdowało się w Afryce. Sitchin twierdzi, że owi „bogowie” byli szeregowymi pracownikami kolonialnych ekspedycji na Ziemię z planety Nibiru. Sitchin napisał, że Enki sugerowali, że do uwolnienia Anunnaki, którzy zbuntowali się z powodu rosnącego niezadowolenia z warunków pracy. Ci robotnicy (Homo Sapiens) byli tworzeni metodą inżynierii genetycznej, jako niewolnicy aby zastąpić ich w kopalniach złota poprzez skrzyżowanie genów pozaziemskich z genami homo erectus. Według Sitchina, starożytne inskrypcje podają, że cywilizacja ludzka w Sumerze, Mezopotamii, została powołana pod kierownictwem tych  „bogów”, a ludzkie królestwo zostało otwarte w celu zapewnienia pośrednictwa między człowiekiem a Annunaki (stworzenie doktryny „Boskiego prawa królów”).

Sitchin uważa, że promieniowanie broni jądrowych używanych podczas wojen między frakcjami kosmitów, to tzw. „diabelski wiatr” opisywany w Lamencie dla Ur, około 2000 r.p.n.e Sitchin twierdzi, że był to dokładnie rok 2024 p.n.e. Według niego, jego badania zbiegają się z wieloma tekstami biblijnymi, dlatego też wysnuł wniosek, że teksty biblijne pochodzą od sumeryjskich pism. Kataklizm Nibiru było niezwykle strasznym spotkaniem pomiędzy Ziemią i dużym obiektem planetarnym (lub też kolizji), które może mieć miejsce na początku 21 wieku.

Wierzący w te zapowiedzi zazwyczaj odnoszą się do takich obiektów jak Nibiru czy Planeta X. Pomysł, że obiekt wielkości planety może mieć kolizję lub spotkać się z Ziemią w najbliżej przyszłości, nie jest poparty żadnymi dowodami naukowymi i został bardzo szybko odrzucony przez astronomów i naukowców planetarnych. Pomysł ten pierwszy raz przedstawiono w 1995 roku przez Nancy Lieder, założycielkę strony ZetaTalk. Lieder opisuje siebie jako łącznika z możliwością odbioru wiadomości od istot pozaziemskich z systemu gwiezdnego Zeta Reticull, przez implant w jej mózgu.

Twierdzi, że została wybrana by ostrzec ludzi, że pewien obiekt będzie krążyć w układzie słonecznym w maju 2003 roku (mimo, że potem zrezygnowała z tej daty). Miało być to spowodowane zamianę biegunów na Ziemi, co miało prowadzić do zniszczenia ogromnej części ludzkości. Przepowiednie te bardzo szybko rozprzestrzeniły się w Internecie. Nazwa „Nibiru” pochodzi z dzieł starożytnych astronauty pisarza Zecharia Sitchin i jego interpretacji mitologii Babilonii i Sumerów. Sitchin odmawia jednak jakiegokolwiek związku pomiędzy jego pracami a różnymi wizjami nadchodzącej apokalipsy. Źródło: Before It's News

Szkielety gigantów – kosmici, czy bogowie?
Mistyczna Moc Błękitnego Głazu
Karnawał na świecie
Ryby – Horoskop I Cechy Charakteru
Kamienna mapa Ziemi z Baszkirii
Zwiastuny śmierci – zwierzęta i ptaki