Planeta X - Nibiru i Anunnaki

Jak wszyscy wiemy, świat cały czas się rozwija i to coraz szybciej. Każdy z nas codziennie jest  świadkiem zła i agresji. Przywódcy silniejszych narodów wykorzystują swoją pozycję, aby podporządkować sobie państwa mniej rozwinięte, a co za tym idzie słabsze. Jak wiadomo historia lubi się powtarzać lecz zacznijmy od początku. Dawno temu, wierzono że istnieje ród bogów zwanych Anunnaki. Byli to bogowie najważniejsi, zamieszkujący niebo i ziemię. Obecnie, o ich istnieniu wie niewiele osób, jednak zasada mówiąca o tym, że świat składa się z silniejszych i słabszych pozostała do dziś.

W ostatnich latach pojawiło się wiele spekulacji na temat zapisków o Planecie X, która nazywana jest również Planetą Nibiru. Wiele tych informacji wywodzi się z książki „Dwunasta Planeta” autorstwa radzieckiego dziennikarza Zecharii Sitchina, który podobnie jak Velikovsky i Darwin, opierał się na mało znanych teoriach, aby tylko w jakiś logiczny sposób poprzeć swoje twierdzenia. Powstaje pytanie: Czy Nibiru jest prawdziwa? Odpowiedź na te pytanie brzmi – tak. Są tacy, którzy uważają, że Anunnaki z Nibiru wrócą wkrótce na ziemię. Wierzą, że Planeta X będzie mijać Ziemię w maju lub czerwcu 2003 roku. Są przerażeni konsekwencjami jakie może nieść za sobą bliskie spotkanie z Nibiru.

Obawiają się, że może to nieść za sobą liczne trzęsienia ziemi, tsunami, ogromne powodzie, niedobór żywności związany ze zmianami warunków klimatycznych, choroby, burze meteorytów, erupcje wulkanów itd. Wydarzenia te mają spowodować ogólne wyniszczenie życia na Ziemi.Planetan Nibiru Planeta Nibiru (Ne.Bi.Ru) w różnych kulturach znana jest pod wieloma nazwami, tj.: Planeta X, Dwunasta Planeta, Madruk, Raj, Niebo i Królestwa Niebios.

Chociaż Nibiru została nazwana Dwunastą Planetą, technicznie nie jest to planeta naszego układu słonecznego. W rzeczywistości, jest to planeta, pełniąca funkcję słońca w innym układzie, który już wygasł. Planeta Nibiru nigdy nie była widziana z Ziemi lecz gwiazda pochodząca z centrum systemu słonecznego Nibiru tak. Kształt orbity Planety X dał przewagę posiadania mobilnego obserwatorium, z którego Anunnak mogą obserwować i badać wiele innych planet krążących w pobliżu. Sumeryjczycy nazywali  Planetę X jako Nibiru, zaś Babilończycy - Madruk.

Mieszkańcy Mezopotamii wierzyli, że Nibiru była dwunastą planetą w naszym Układzie Słonecznym i że jest ona miejscem (niebem) skąd pochodzili ich bogowie. „Nibirijczycy”, ludzie pochodzący z planety Nibiru określani są jako: Anunnak, Nephilim, Elohim (liczba mnoga od Boga) i Mardukians. Będę o nich mówił jako o Anunnak, ponieważ te określenie zapoczątkowane przez Sumerów pozostało do dziś. Wyraz „Anunnak” dosłownie oznacza „tych, którzy przybyli z nieba na ziemię”. W Starym Testamencie ci „niebiańscy” goście nazywani się „Anakim”.

Nibiru została zaludniona przez niezwykłą super rasę, strzeżoną przez elitę znaną jako „Nefilim”. Według języka hebrajskiego  oznacza to „tych, którzy przybyli z nieba na ziemię”. Anunnaki była jedną z wielu zaawansowanych technologicznie ras w tamtych czasach. W rzeczywistości ich cywilizacja znacznie wyprzedziła inne. Anunnaki nazywali swoją główną gwiazdę (słońce) „ZAOS”. Anunnaki byli bardzo waleczni. Ich zamiarem było podbicie innych cywilizacji. Są zacięci, źli, krwiożerczy, podstępni, zazdrośni, apodyktyczni i nie obce było im kazirodztwo. Są również mięsożerni, nie stroniący od kanibalizmu.

Składali ofiary z dziewic zarówno pochodzących z ludu podbitego, jak i spośród swoich obywatelek. Aby poznać dokładny obraz Anunnaki należy wyobrazić sobie Szatana w najgorszej postaci. Ponad to specjalizują się w przejmowaniu kontroli nad umysłem. Opanowali doskonale tajniki gospodarki i system lichwy, a nawet inżynierii genetycznej dzięki, której stworzyli m.in. super rasę zmutowanych istot, nazywanych „Ducaz”. Ducaz są wykorzystywane do podboju i kontroli mieszkańców Nibiri oraz innych podbitych narodów.

Nie należy mylić Elity Anunnaki z Ducaz. Z Anunnaki wiąże silna i niesprawiedliwa struktura klasowa. Ducas są wysyłane przez ich „mistrzów” – Anunnaki, Nephilip lub Elohim walczą z innymi obcymi rasami, pełnią również funkcję szpiegów. To tylko jedne z licznych frakcji razy żyjącej na Planecie X. Jedni z najważniejszych wrogów Ducaz, nazywają się „Vulturites”. Ducaz i Vulturites wywodzą się z tej samej rasy, jednak od zawsze byli wrogami. Potomkowie tych dwóch grup żyją teraz na Ziemi i walczą ze sobą o dominację na świecie.

Wielu z nich zajmuje obecnie wysokie stanowiska w najważniejszych dziedzinach m.in.: polityka, finanse, nauka, religia, prawo, medycyna (głównie chodzi tutaj o banki krwi), rozrywka, wojsko, kultura agrarna, handel a nawet przemysł pornograficzny. Większość z nich nie jest świadoma swojego pochodzenia. Anunnaki z krwi i kości to istoty bardzo dumne, aroganckie. Często nie potrafią kontrolować swoich popędów seksualnych, są w stanie kopulować także z dziećmi. Są wojownikami, których jedynym pragnieniem jest przejęcie kontroli nad innymi rasami. Annunaki można śmiało nazwać mizoginistami, a to dlatego że zupełnie wyeliminowali ze swojej kultury kult Świętej Matki. Równowaga w naszym Układzie Słonecznym została poważnie zachwiana, to spowodowało że Annunaki przybyli na Ziemię w poszukiwaniu spokoju.

Na pewno nie pojawili się na Ziemi w poszukiwaniu złota, tak jak uważał Sitchin. Wiadomo przecież, że złoto nie jest podstawowym minerałem na Ziemi. Jednak Annunaki byli zadowoleni ze znalezienia złota na Ziemi, ponieważ używali go do ornamentyki. Importowani również wielu niewolników do kopalni złota, często pochodzili oni z niższych klas. Ponieważ ich dom na Nibiru został zniszony, Elita Anunnaki została zmuszona do zamieszkania na ogromnym statku (coś na kształt miasta), który okrążał Ziemię.

Do tej pory inne rasy Anunnaki umieszczono już na innych planetach, m.in. na Ziemi, na Marsie a także na innych częściach naszego Układu Słonecznego. Można zauważyć, że Anunnaki są bardzo silni. Elitę Anunnaki przeniesiono z orbitującego statku na Ziemię. Wysłali również na Ziemię wysokiej klasy frachtowiec w celach komercyjnych i zarobkowych. Inter – planetarny handel niewolnikami stał się powszechny i przynosił duże dochody. Nic więc dziwnego, że starożytni ludzie bali się swoich bogów, którzy przecież mieszkali w niebie.

Większość żyjących współcześnie Ziemian posiada geny istniejącej kiedyś planety Nibiru. Anunnaki to genetyczni manipulatorzy, którzy wiedzą w jaki sposób można tworzyć sztuczne formy życia. Są na tyle aroganccy, że próbują bawić się w Boga. enkiIch zaawansowana technologia, niewyobrażalna wielkość i siła spowodowały, że w oczach starożytnych byli praktycznie nie do pokonania.

Zatem Elita Anunnaki była traktowana i czczona jak bogowie. Są wysocy, silni, pełni wigoru, wysportowani i zazwyczaj o jasnej karnacji. Ich symbolem jest latająca planeta, reprezentowana przez ich rodzimą gwiazdę ZAOS. Elita Anunnaki była potem znana jako Elohim i Nephilim. Elita Anunnaki (Nephilim) stworzyła wiele różnych religii.

Rozwijali je poprzez eliminowanie jakiejkolwiek duchowości jaką zauważali u rdzennej ludności Ziemi. Traktowali religie jako potężny środek służący do kontroli ludności. Różne religie zostały utworzone w przeciwstawnych doktryn w celu wyhodowania  dysharmonii, nieufności, zamieszania, wojny i arogancji.

Od razu po swoim przybyciu zaczęli rozprzestrzeniać się tak daleko i tak szeroko jak tylko mogli, wszystko po aby przejąć kontrolę nad częścią planety za pomocą inżynierii genetycznej. Rdzenną ludność zmusili do całkowitej uległości i wykorzystali ich do przeprowadzenia kontrolowanego eksperymentu hodowli biologicznej. Obecnie, istnieją kosmici, którzy uprowadzają ziemian w celu klonowania, okaleczają także zwierzęta. Jak wspomniano wcześniej Elita Anunnaki zniewoliła i podbiła prymitywnych mieszkańców Ziemi.

Niektórzy twierdzą i określają Jezusa jako „hybrydę z Nibiru”, co jednocześnie oznacza, że musiał być Anunnaki. Jednak jest to twierdzenie fałszywe. Jezus „wcielił się” i zszedł na Ziemię, aby przypomnieć i na nowo obudzić uśpione boskie istoty prawdziwego Bożego pochodzenia. W Księdze Rodzaju 6:2-4 jest zapisane przez Anunnaki (którzy napisali większość Starego Testamentu), że „synowie Boga” (mężczyźni Anunnaki) „zobaczyli córki mężczyzn, którzy byli uczciwi”.

Rozwijając tę hipotezę, Anunnaki próbowali uświadomić, że „synowie Boga” zostali zwabieni na Ziemię i zdemoralizowani przez Ziemianki. W rzeczywistości kobiety mieszkające na Ziemi były czystsze niż mężczyźni i były szanowane przez mężczyzn, ponieważ Ziemianie „zachowali kult Matki Boskiej” . Annunaki musieli to zmienić i udowodnić, że kobiety są płcią, której nie można ufać i że powinny być uciskane przez mężczyzn. „Synowie Boga” znęcali się na kobietami, aby wprowadzić na Ziemię mizoginiczny styl życia.

Ukazanie Boga Ojca, a zdewaluowanie kultu Matki Boskiej było jednym z głównych celów Anunnaki. Szownizm Anunnaki zaowocował, tym że kobiety przez wiele lat musiały podporządkować się mężczyznom i były traktowane przez nich jak „podnóżki”. Działo się tak w wielu kulturach m.in. arabskiej, azjatyckiej i żydowskiej. W księdze Izajasza (66:1) znajdziemy zdanie „ Tak mówi Pan niebo jest moim tronem, a ziemia to mój podnóżek…”. W Liście do Efezjan (5:22-24) Paweł, który został wcielony do Anunnaki napisał: żony przedstawia się dla swoich mężów, jak dla Pana. Mąż jest głową żony, jak Chrystus jest Głową Kościoła: On jest Zbawicielem .

Dlatego tak jak Kościół poddany jest woli Chrystusa, tak żony powinny być poddane swoim mężom w każdej rzeczy. Dlatego mówi się, że według nauk św. Pawła żony są podnóżkami, a mężowie tronami, podporządkowuje on w imieniu Anunnaki wszystkie chrześcijańskie kobiety. Wiele kościołów utożsamia nauki św. Pawła z naukami Chrystusa. To przecież bluźnierstwo! Jako dowód, że Anunnaki są autorem dużej części Starego Testamentu, a także poważnie zmienili jego treść, zastanówmy się jak mogli zmanipulować teksty napisane przez Mojżesza. W Księdze Wyjścia (24:7) można znaleźć fragment mówiący o tym, że ludzie muszą być posłuszni do ostatniej kropli krwi. Co więcej w części 27:20, Mojżesz powiedział do Jozuego, że ludzie muszą „być posłusznymi”. Ponownie, w Księdze Powtórzonego Prawa (4:30)

Mojżesz rzekomo polecił swoim ludziom „być posłusznymi” wobec Boga. Ponownie, Anunnaki celowo zmienili słowa Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa (8:20), gdzie jest powiedziane, że każdy musi „być posłuszny” Bogu a jeśli nie to: „zginiecie jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego.” To nie mogą być prawdziwe słowa Boga Miłości. Prawdziwy Bóg nie karze nikogo. Istnieją tylko trzy sytuacje, w których słowa „być posłusznym” pojawiają się w Biblii i wszystkie te są przypisane do św. Pawła. W Liście do Efezjan (6:05) czytamy

„Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi”

Czy nie jest to obrzydliwe? Ostatni raz słowa „być posłusznym pojawiają się w Biblii w Liście do Tytusa gdzie św. Paweł mówi: „Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają się im przypodobać, niech im się nie sprzeciwiają.”. Ewidentnie św. Paweł był przedstawicielem boga terroru. Jak widać na przykładach z cytatem „być posłusznym” można zauważyć, że Jezus próbował wycofać nauki Anunnaki w Starym Testamencie, ale Paweł konsekwentnie dążył do przedstawienia Boga jako Surowego Ojca.

Podobne przykłady znajdziemy również w innych religiach. Dzieje się tak dlatego, że mity tworzenia zostały rozniesione przez Anunnaki po całym świecie. Jak wiemy, religia została stworzona przez Anunnaki do kontrolowania i manipulowania populacją ziemską. Religie te, nie są oparte na miłości, są one oparte na strachu. Anunnaki podbijali kolejne ludy polegając na zmuszaniu do pracy i wykorzystywaniu psychicznym, fizycznym, ekonomicznym i duchowym. Traktowali ich jak niewolników. Obecnie wzorce te nadal istnieją. Są one jednak bardziej subtelne i często wydają się bardziej atrakcyjne. Tak więc, w tym sensie ludzie byli i pozostają niewolnikami Anunnaki. Anunnaki zapoczątkowali ozdabianie ciała biżuterią.

Oni również wypromowali kosztowne przedmioty, aby zmusić ludzi do gospodarczego niewolnictwa. Wprowadzili poligamię, kazirodztwo i pedofilię, które są przecież cechami charakterystycznymi dla Anunnaki. Takie cechy są odnotowane w różnych kulturach, w tym starożytnego Egiptu, czy patriarchów wymienionych w Starym Testamencie, którzy postępowali według wskazań Anunnaki. Wystarczy zauważyć, jak bardzo nasza populacja jest zaawansowana technologicznie i jak bardzo jesteśmy niewolnikami współczesnych towarów, rządów, systemów ekonomicznych, kultur, religii , zwyczajów, obyczajów, etc. Ale najgorsze jest to, że jesteśmy niewolnikami rzeczywistości, oślepionymi przez jej subtelność i fałsz. Anunnaki pierwszy raz odwiedzili Ziemię ok. 500.000 lat temu. Poza tym, podbili już Mars i wiele innych planet.

Za pomocą szerokiej wiedzy na temat inżynierii genetycznej spowodowali, że kobiety stały się fizycznie słabsze od mężczyzn. Do dnia dzisiejszego kobiety są mniej szanowane w niektórych zawodach mimo, że siła i sprawność fizyczna nie jest tak istotna, mowa tutaj o: prawie, medycynie, duchowieństwie czy polityce. To pokazuje jaki wpływ na nasz świat mają Anunnaki. Poza stosowaniem inżynierii genetycznej na ludziach Anunnaki podejmowali się modyfikacji gadów, ptaków, ryb, zwierząt i roślin. To oni stworzyli monstra, takie jak pół – ryba, pół – człowiek. Sumerowie byli pierwszą cywilizacją, która spisała historię Anunnaki. Oczywiście była ona podyktowana przez nich samych. Cywilizacja Sumerów nie przechodziła długoletniego etapu ewolucji. Zamiast tego, praktycznie od razu posiedli większość wiedzy, którą dysponujemy teraz i my.

Anunnaki nauczyli ich bardzo wielu rzeczy, w tym – systemu prawnego, porządku społecznego, modeli ekonomicznych, religii, nauki, matematyki, miar i wag, pisania, literatury, muzyki, sztuk teatralnych, malarstwa, rzeźby, astronomii, astrologii, medycyny, hodowli zwierząt, udomowienia roślin, homeopatii, kulinarnych umiejętności, sztuki i rozrywki itp. Inne cywilizacje zazdrościły Sumerom szybkiego rozwoju. anunnaki_sumerowie Około 35.000 lat temu tzw. Człowiek z Cro – Magnon, zastąpił Neandertalczyka. Elita Anunnaki zamordowała całą populację neandertalczyków, poprzez używanie ich jako okazów dla genetycznych eksperymentów. Homo sapiens powstało w wyniku drugiej fali badań genetycznych. Pozwoliło to na prokreację Homo Sapiens z Anunnaki. Z biegiem czasu sprawy wymknęły się spod kontroli.

Powstały monstra, pół – ludzie, pół – bestie. W okresie rozkwitu Atlantydy, podróże kosmiczne były możliwe tylko dla uprzywilejowanych klas społecznych. Gdy niewolnicy Atlantydy stawali się coraz bardziej świadomi, zaczęli wykazywać sprzeciw Elicie Anunnaki. Dlatego też podjęto decyzję – zniszczyć Atlantydę. Część Elity Anunnaki opuściła Ziemię w ogromnych statkach kosmicznych, by osiedlić się na innych planetach, takich jak np. Mars. Po tej ucieczce, Anunnaki wysadzili Atlantydę wraz z resztą mieszkańców. Jednak część niewolników przejrzała ich plany i zdołała uciec przed zniszczeniem.

Zabrali ze sobą ogromną część wiedzy, artefaktów, technologii, broni oraz o kulturze Atlantydy i znalazły się one w różnych zakątkach świata. Anunnaki, którym udało uniknąć się wysadzenia Atlantydy zaczęli tworzyć nowe kultury, byli to m.in. Aztekowie, Inkowie, Majowie oraz jedna z najważniejszych kultur – kultura Egipska. Obecnie na Ziemi żyje wiele Anunnaki. Niektórzy z nich są potomkami tych, ocalałych z Atlantydy. Trzecia fala badań genetycznych odbyła się ok. 20.000 tys. lat temu.

Jedna grupa Anunnaki stworzyła piramidy zatrudniając i wykorzystując mnóstwo taniej siły roboczej oraz zaawansowanych technologii. Egipcjanie, którzy wybudowali piramidy i pomnik Sfinksa, pochodzili z Atlantydy. Byli tymi osobnikami, których Anunnaki chciało wyeliminować. Kiedy wrócili na Ziemię po zniszczeniu Atlantydy, ujrzeli nowo-powstałą kulturę. Władcy i królowie innych kultur byli zwykle wyznaczani przez Elitę Anunnaki. Kiedy Elita Anunnaki uciekła, pozostali tutaj Annuaki przejęli ten wzór mianowania władców. Dlatego też, w wielu kulturach, tj.: chińskiej, japońskiej, egipskiej czy w Europie Zachodniej, uważa się że władca jest pomazańcem boskim. Tysiące lat temu, kiedy Elita Anunnaki wróciła na Ziemię z zamiarem ponownego rozpoczęcia panowania, byli zaskoczeni rozwojem obecnej kultury.

W akcie desperacji Elita Annuaki postanowiła poczynić drastyczne kroki, aby przejąć kontrolę nad Ziemię. Uczynili to, powodując potop, który zniszczył praktycznie cały dorobek kulturowy. Tylko nieliczne obiekty, takie jak Sfinks, piramidy i zikkuraty, przetrwały powódź. Jednak to nie pomogło i Elita Annunaki stale traciła swoje wpływy na ziemi. Annuanaki – uciekinierzy z Atlanty nie poddali się i stale rozwijali swoje kultury, tj. Egipska, Majów, Inków i Azteków. Z tego powodu Elita Annunaki podjęła ekstremalnie ryzykowną decyzję o stworzeniu super kultury, znającej język pisany – język Sumerów.

Zawsze występowały bitwy różnych grup o władzę, ale jednak Elita Anunnaki były zbyt silne. Na Sumeryjskich tablicach zapisano wiele ważnych informacji o pochodzeniu człowieka, a także o ostatniej kolonizacji Anunnaki na Ziemi.

Zdobywcy sami zapisali owe tablice, tak więc to co zostało na nich zapisane zostało podyktowane przez Anunnaki. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń Anunnaki mieli świadomość tego, że dzięki religii można kontrolować populacją. Stary Testament jest dedykowany Jahwe. Spowodowane jest to tym, że Anunnaki chcieli z niego wyeliminować wszelkie przejawy kultu Matki Boskiej. Stary Testament potwierdza obecność wielu „bogów”. Historia Genesis traktuje o rozwoju ludzkości zaczynając od pokolenia Adama i Ewy oraz o rozczarowaniu 

Boga rasą ludzką. Pozostali tutaj Anunnaki są teraz wśród nas. Są to nasi obecni mistrzowie marionetek, którzy manipulują i kontrolują świat. Ten diabelski system nie jest znany ogółowi społeczeństwa. Annunaki na Ziemi czeka na posiłki od swoich mistrzów, Elite Anunnaki, którzy uciekli tymczasowo do innych systemów słonecznych. Należy spodziewać się, że Elita Anunnaki będzie próbowała wrócić na Ziemię, aby spróbować ponownie podbić naszą kulturę, zsyłając na nas wszelkiego rodzaju katastrofy.

Źródło: Nibiru and the Anunnaki 2002.
Przeczucie śmierci przez zwierzęta i rośliny
Schizofrenia - choroba, czy sztuka?
Klątwy i Uroki - Magiczne Rytuały
Duchy żołnierzy - Anomalne Pola Mocy
Osobliwe sygnały z kosmosu
Duchy – czym są? Rodzaje duchów