Lirianie - istoty pozaziemskie z Lutni

Lirianie, to bardzo stara, pierwotna rasa, z której wywodzą się gałęzie ludzi i ras humanoidalnych, w tym Nordycy, Orionianie, a nawet Szarzy. Oto, co mogliby powiedzieć o sobie:Dom LirianNasza cywilizacja, chociaż formalnie związana z Gwiazdozbiorem Liry (Lutni), nie posiada w rzeczywistości określonego obszaru rozprzestrzenienia.

Mamy bardzo stare pochodzenie, biorące swój początek z innych dalekich światów, a przybyliśmy do Waszej Galaktyki na prośbę Archaniołów, którzy ją wtedy tworzyli. Ponieważ posiadamy unikatowe zdolności do budowy precyzyjnej przestrzeni informacyjnej, przed nami postawiono zadanie uruchomienia procesów formowania się Waszej Galaktyki. Wypełniając tę rolę, podlegaliśmy bezpośrednio Archaniołom.

Nasza osobliwość polega na tym, że my w pełni istniejemy w świecie astralnym (albo: planie astralnym, czyli wymiarze mistycznym) i pod żadnym względem nie jesteśmy zależni od świata fizycznego, w odróżnieniu od innych cywilizacji galaktycznych. Z drugiej zaś strony, chociaż nie jesteśmy Nauczycielami z siódmego poziomu świadomości, to posiadamy bezpośrednią więź informacyjną tym z poziomem i możemy swobodnie komunikować się z Wyższymi Istotami Duchowymi. I

stniejemy jakby w stanie przejściowym między światem fizycznym i światem duchowym, zachowując jednocześnie niezależność od nich i będąc w ten sposób w stanie pełnić rolę przekaźnika informacji między nimi. Tym dwóm światom realnym zawsze trudno było uzyskać pełną zgodność, jako że różnią się mocno między sobą i ich przedstawicielom trudno jest się wzajemnie zrozumieć.

Informacja z planu astralnego nie może być przyjęta przez świat fizyczny w czystej postaci i jej istota może ulegać pewnemu zniekształceniu. My Lirianie jesteśmy swego rodzaju tłumaczami między Nauczycielami i przedstawicielami Galaktyki, budując jak najlepsze stosunki między nimi. Strumienie informacji astralnych przenikają całą galaktykę, a za ich pośrednictwem powstają wzajemne oddziaływania wszystkich istot tam przebywających. lyran

Jak widzicie, nałożone na nas zadanie wiązało się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ tylko my mogliśmy tworzyć więzi między różnymi światami Galaktyki. Z drugiej zaś strony, dano nam praktycznie nieograniczoną władzę: dysponując informacją, mogliśmy nią manipulować według naszego uznania i trzymać pod kontrolą wszystkie procesy toczące się w świecie fizycznym.

Mieliśmy dość mądrości i zrozumienia, aby rzetelnie wypełniać nasze obowiązki. Zawsze jednak istniało ryzyko, że ktoś z nas nadużyje swoich wyjątkowych możliwości. Zagrożenie pojawiło się nieoczekiwanie, jego źródłem okazał się tamten daleki świat, z którego przybyliśmy do Waszej Galaktyki. Swego rodzaju stowarzyszenie potężnych istot, znajdujących się w dokładnie innej przestrzeni i niepodlegających Hierarchii Archaniołów i Nauczycieli tworzących Waszą Galaktykę. Mogli oni oddziaływać na nas i wpływać na nasze procesy. Będziemy nazywać to stowarzyszenie Siłą Alternatywną, która chciała przebudować całą konstrukcję Wszechświata według własnego uznania, niezgodnego z założeniami Hierarchii i w taki sposób przechwycić władzę w swoje ręce.

Zapomnieliśmy o więzi z tą Siłą, odkąd przemieściliśmy się do Waszego świata, ale ona nie zginęła całkowicie, wszak tamte istoty były naszymi stwórcami… Wstąpiwszy na służbę do Archaniołów, większość z nas uwolniła się od władców tamtego świata, ale niektórzy nadal utrzymywali kontakt z nimi i okazali się od nich zależni. Przedstawiciele Siły Alternatywnej, wykorzystując związki ze swoimi „agentami”, przez cały czas obserwowali procesy zachodzące w naszej Galaktyce. Czekali na odpowiedni moment, aby przejąć władzę. Długo przyszło im czekać, ale czas ich otwartego działania nastąpił.

Uwagę Siły Alternatywnej przyciągnęła cywilizacja Oriona, istniejąca na trzecim poziomie świadomości, która bardzo aktywnie rozwijała się w świecie fizycznym, ale potem popadła w stagnację. Należało stworzyć im ogólny system kierowania dla przejścia na nowy poziom, a do tego trzeba było przebudować wszystkie procesy na planie astralnym. Przedstawiciele Oriona poprosili o wsparcie Radę Galaktyczną i w tym momencie sygnał został przechwycony przez Lirian współpracujących z Siłą Alternatywną.

Właśnie oni stali się dla Orionian przekaźnikami potrzebnych informacji i środków, których wówczas potrzebowali. Dla Orionian w tamtym czasie było to niewątpliwie skuteczne rozwiązanie problemu i Rada Galaktyczna nie zwróciła uwagi na zaistniałą zmianę. Jednocześnie cały system kierowania Oriona znalazł się pod kontrolą Siły Alternatywnej. Dzięki jej pomocy Orionianie rozwiązali swoje problemy, a przy tym dokonali zadziwiającego postępu w dziedzinie nowych technologii. Zwiększyli też znacznie swoją liczebność na skutek korzystnych warunków dla istnienia.

Tajnym planem Siły Alternatywnej było wykorzystanie cywilizacji Oriona, jako potęgi wojskowej do zawładnięcia całej Galaktyki. Sprowokowali wewnętrzne konflikty na Orionie, co spowodowało opracowanie przez Orionian w krótkim czasie bardzo skutecznej broni, użytecznej w bratobójczych wojnach.

Jak się później okazało, ta broń wcale nie pomogła rozwiązać problemów na poziomie ich cywilizacji. Przedstawiciele wszystkich państw Oriona posiadali różnorodne środki obrony, co doprowadziło do niejakiej równowagi militarnej i umożliwiło uniknięcie globalnych zniszczeń wewnątrz cywilizacji. Jednocześnie wiele państw Oriona skutecznie wykorzystywało swoją broń przeciwko innym cywilizacjom Galaktyki, będących na tym samym poziomie rozwoju, co oni. I to było głównym celem Siły Alternatywnej.

Rozpoczął się globalny atak Oriona na terytoria innych cywilizacji, przeciwko któremu nie było żadnej możliwości obrony. W przypadku najmniejszego oporu Orionianie uruchamiali swoją niszczącą broń, a inne cywilizacje widząc beznadziejność swojego położenia, zmuszone były kapitulować bez walki. W ten sposób mnóstwo cywilizacji zostało przyłączonych do Oriona, który przekształcił się w groźną siłę, Imperium, istniejące na trzecim poziomie świadomości.

Orionianie nie mogli rozszerzać swojego wpływu na wyżej postawione cywilizacje, jak Plejady, Alfa Centaura, Arkturianie i inne, jednak ta liczba nie była duża. W ten sposób Siła Alternatywna osiągnęła kontrolę nad większością istot Galaktyki, od których głównie zależał los jej dalszego rozwoju. Członkowie Rady Galaktycznej zauważyli, że Orion naruszył swoje uprawnienia i zadania. Błędem było to, że zwracając się do jego przedstawicieli i starając się rozwiązać problem, Nauczyciele sami korzystali z usług Lirian wspierających Siłę Alternatywną, którzy przebiegle zniekształcali informacje.

Ostatecznie świadomość licznych Orionian znalazła się pod kontrolą, przestali rozumieć Nauczycieli i innych przedstawicieli Galaktyki. Wtedy Nauczyciele zrozumieli, że przyczyna opanowania świadomości pochodzi z poziomu, na którym istniejemy my, Lirianie, ale nie mieli możliwości, aby bezpośrednio wpływać na nasz poziom. Dlatego zwrócili się o pomoc do wszystkich Lirian w Galaktyce, gotowych ich wspierać. Wielu z nas usłuchało Ich i zobaczyło skutki strasznego wpływu na naszą świadomość ze strony Siły Alternatywnej. Wielu z nas zdołało odciąć się od tego wpływu i stać się podporą dla Nauczycieli. Jednak większość wciąż znajdowała się pod kontrolą Siły Alternatywnej i już jawnie kontrolowała procesy na poziomie trzeciego wymiaru w Galaktyce.

Od tego czasu przedstawiciele naszej cywilizacji podzielili się na dwa obozy i rozpoczęli między sobą wojnę informacyjną. Jej skutki w sposób nieunikniony wpływały na bieg wydarzeń w świecie fizycznym, za który byliśmy odpowiedzialni.

Nauczyciele i Rada Galaktyczna uznali, że na poziomie świadomości trójwymiarowej w Galaktyce nie pozostała praktycznie żadna cywilizacja, która mogłaby rozwijać się według ich pierwotnych planów. Wszystkie cywilizacje znajdowały się pod kontrolą Siły Alternatywnej i wszelkie rozmowy z jej przedstawicielami o stworzeniu jakiegoś porozumienia pozostawały bez skutku.

Główny problem polegał na tym, że cywilizacje na poziomie trójwymiarowej świadomości stanowią w gruncie rzeczy siłę napędową postępu całej galaktyki. Od postępu ich rozwoju zależy sukces cywilizacji na wyższych poziomach, a także samych Nauczycieli. Celem tych, którzy znaleźli się na wyższych poziomach jest niesienie pomocy cywilizacjom znajdującym się na początku drogi.

Hierarchia praktycznie została pozbawiona wpływów na sytuację w Galaktyce. Wszystkie trójwymiarowe cywilizacje zostały przed nią zablokowane i już nawet zaczęły realizować inny scenariusz rozwoju. Siła Alternatywna, posiadając władzę nad trójwymiarowymi światami, zaczęła prowadzić rozmowy z Nauczycielami o dobrowolnym przekazaniu przez nich swoich pełnomocnictw.

Trzeba było niezwłocznie działać… Zgromadzona Jedyna Rada postanowiła, że na poziomie Galaktyki Drogi Mlecznej należy stworzyć nową cywilizację z trzecim stopniem świadomości, która mogłaby skierować bieg rozwoju całej Galaktyki we właściwym kierunku. Wszystkie cywilizacje wspierające Hierarchię zjednoczyły swoje wysiłki dla realizacji tego planu i ostatecznie powstał System Słoneczny, a w nim planeta Ziemia. W stworzeniu Waszej cywilizacji brali udział przedstawiciele Syriusza, Plejad, Alfa Centaura i innych wysokorozwiniętych cywilizacji, a nawet ci Orionianie, którzy zdołali wyzwolić się spod wpływu Siły Alternatywnej i weszli na wyższy poziom rozwoju.

Wszystkie procesy na planie astralnym prowadziliśmy my, Lirianie, wspierający Hierarchię. Nas z kolei wspierali Nauczyciele Galaktyki, połączywszy swoje siły dla realizacji planu.

Należy zauważyć, że procesy, które prowadziliśmy i prowadzimy na poziomie Waszej cywilizacji, odbywają się na tle naszego przeciwstawiania się tym Lirianom, którzy pozostali agentami Siły Alternatywnej. Musimy nie tylko zapewnić czystą, nieskażoną łączność między Wami i Nauczycielami, ale także bronić kolektywną świadomość ludzkości od złych wpływów. Jak już powiedzieliśmy, Wam Ziemianom przypadła wyjątkowa rola skorygowania kierunku rozwoju całej Galaktyki. Wasza cywilizacja przez cały czas rozwijała się pod baczną uwagą ze strony Nauczycieli i wszystkich, którzy ich wspierają. Z drugiej strony, zainteresowanie Siły Alternatywnej Waszym rozwojem również było ogromne.

Dzięki wsparciu i procesom, które prowadziliśmy dla Waszej ochrony, udało się zachować Wasze bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Siły Alternatywnej w przyszłości, chcemy Was uspokoić; jej interesy są związane przede wszystkim z władzą. Zawsze szukała możliwości uzyskania kontroli nad Ziemią, ale kontrolowanie świadomości mnóstwa pojedynczych ludzi, którzy zajmują się osobistym rozwojem jest absolutnie niewykonalne.

Dopóki kontaktujecie się ze światem astralnym dla dobra Waszego rozwoju i Waszych bliskich, to jesteście bezpieczni. Problem może powstać wówczas, gdy będziecie wykorzystywać świat astralny do manipulacji innymi ludźmi, albo do realizacji własnych interesów kosztem innych. Pozostajemy z głębokim szacunkiem dla Was i Waszej roli w Galaktyce.

Karzełek kysztymski
Pluton Obcych i Rodzina Kelly
Tragiczne skutki spotkania z UFO
Monumenty Yonaguni - podwodne struktury kamienne
Wojna Lyran i Wegan - Starcie Obcych Ras
Homo gautengensis – jeszcze jeden Homo?