Kim byli starożytni Sumerowie?

Sumerowie AnnunakiPostrzegani jako jedna z najbardziej nowoczesnych cywilizacji w czasach starożytnych. Sumer położony był w bogatej i żyznej dolinie pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys (Mezopotamia – „między rzekami” w języku greckim), współczesny Irak.

Teoretycy zajmujący się badaniem wpływu obcych istot na ludy starożytne, uważają tę cywilizację za sztandarowy przykład ludu, któremu pomogły istoty pozaziemskie.

Niektórzy naukowcy analizując starożytne pisma sumeryjskie, natknęli się na zapisy o tym, że w tworzeniu ich cywilizacji pomogły im wysoko zaawansowane technologicznie istoty, które przybyły z nieba. Zaczęto rozmawiać Planecie X (Nibiru) oraz istotach zwanych Anunnaki. Sumer owiany został tajemnicą, która daje możliwość spekulowania czy istoty pozaziemskie miały wpływ na rozwój cywilizacji Sumeryjskiej.

Jedną z niewyjaśnionych tajemnic jest fakt, że cywilizacja Sumerów pojawiła się nagle i bardzo szybko się rozwinęła, a miało to miejsce około 6000 lat temu. Oprócz ewolucji języka pisanego, a także wykorzystywania ceramiki w życiu codziennym, starożytni Sumerowie zapoczątkowali uprawę roli. Dzięki tym umiejętnościom, pierwszy raz w historii, cywilizacja ta mogła zrezygnować z koczowniczego trybu życia i na stałe osiąść w jednym miejscu.

SumerianiePonadto, współcześni archeolodzy do tej pory nie potrafią rozszyfrować starożytnych tekstów, które zostały odnalezione na terenach dawnej Mezopotamii. Dzięki książce „Dwunasta planeta” Zecharia Sitchina, który nawiązał do tajemnic związanych z Sumerami, coraz więcej osób zaczęło interesować się ich historią i rozwojem.

Pośród wielu sprzecznych i mylnych teorii Sitchin zaproponował swoją, w której wskazuje związek między skomplikowanym kalendarzem Stonchenge, do tej pory niezbadanymi ruinami Tiahuanacu w Peru z cywilizacją Sumerów. Co za tym idzie w swojej książce wspomina także o Nibiruans, inaczej nazywanymi Anunnaki („ci, którzy przybyli na ziemię”).

Według niego, Anunnaki to nie tylko istoty, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji położonej w dolinie Eufratu i Tygrysu, ale uważa że odpowiadają oni za genetyczne stworzenie człowieka. Stichin rozszyfrował ponad 2000 starożytnych, glinianych tablic znalezionych na terenach gdzie żyli starożytni Sumeryjczycy. Obecnie znajdują się one na całym świecie, a szacuje się że mogły powstać około 4000 lat przed naszą erą.

Jeden fragment znajduje się w Niemczech. Tekst w nim zawarty wskazuje na to, że w galaktyce istnieje „siódma planeta”, licząc od Plutona. Współczesna astronomia, potwierdza istnienie Plutona jako rzeczywistej planety naszego układu słonecznego, tylko jak o egzystencji ten Planety mogli dowiedzieć się ludzie żyjący w starożytności?

Sumeryjski układ słoneczny Stichin uważany jest za jednego z najlepszych analityków i badaczy kultur starożytnych. Wielu innych badaczy przyznaje, że jest najlepszy. (Z powodu swoich zainteresowań i prowadzonych badań wzywany był do Watykanu).

Ponadto, inni badacze tacy jak Erich von Daniken, czy Giorio Tsoukalos w swoich pracach również potwierdzają fakt, że na rozwój i wzrost populacji ludzkiej na Ziemi, miały istotny wpływ istoty o nadprzyrodzonych zdolnościach.

Czarnookie dzieci - kim są zjawy o czarnych oczach?
Kim są Weganie ?
Iluminaci – kim oni są?
Tajemnica Doliny Dzbanów
Homo capensis – zwany boskopem
Ogromna „Planeta-Widmo” Powstaje z Martwych do Życia!