Istnienie istot obcych w starożytności

Teoria o istnieniu istot obcych w starożytności znana tez jako historia starożytnych astronautów dowodzi, poprzez nieustalone dowody, że starożytni kosmici mieli w przeszłości wpływ na cywilizacje żyjące na Ziemi. Dowodów tej teorii można doszukiwać się w historii wielu starożytnych kultur, takich jak Majowie, Egipcjanie, Inkowie, Sumerowie, Aztekowie, a także wśród cywilizacji bliżej nam znanych tj. greckiej czy chińskiej.

Latające piramidy

Chociaż informacje i dowody, potwierdzające wpływ istot pozaziemskich na rozwój ludzkości na Ziemi wydają się poprawne, to nie są jednoznaczne. Część teoretyków jednak wierzy w to, że Starożytni kosmici i ich działania mogą odpowiadać za wiele tajemnic, na które nie znamy odpowiedzi do tej pory.

W świecie pełnym religii, takie przypuszczenia są trudne do zaakceptowania. (Prym wiedzie tutaj nauka Kościoła Katolickiego). Jednak można zastanowić się nad tym, dlaczego Starożytni kosmici nie starali się udowodnić swojego istnienia i pozwolili na wykształcenie się systemów religijnych?

Być może miało to służyć lepszemu poznaniu nas samych jako rasy ludzkiej? Poprzez badania kart historii wszystkich starożytnych cywilizacji teoretycy wierzący w teorię Starożytnych Astronautów nadal szukają odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań.

Głównie o to, czy istoty pozaziemskie miały wpływ na pojawienie się naszej cywilizacji. Obecnie uważa się, że teoria Starożytnych Astronautach przysporzyła więcej pytań niż odpowiedzi, ale jednak badania na ten temat są kontynuowane w celu lepszego zrozumienia cywilizacji starożytnych i tego czy nasi przodkowie mieli do czynienia z istotami pozaziemskimi.

Starożytne kopalnie – dzieło rąk Obcych
Księżyc – nasz satelita, czy pamiątka po Obcych?
Tajne laboratorium Obcych - Strefa „S4”
Pięć przyczyn milczenia Obcych
Starochińskie roboty – maszyny Obcych
Niespodzianki pozostawione przez Obcych