Iluminaci – kim oni są?

Wielu słyszało o iluminatach, ale mało kto wie, kim oni są w rzeczy samej. Z wikipedii można się dowiedzieć, że nazwa pochodzi od łacińskiego illuminatus – oświecony i dotyczy rozmaitych stowarzyszeń, zakonów, bractw, sekt i organizacji o charakterze okultystyczno-filozoficznym i mistycznym. Uważa się, że biorą oni udział w tajnym procesie kierowania światową polityką i wpływają na bieg historii. A co jeszcze wiadomo na temat Iluminatów?

Zakon Iluminatów - historia powstania

  • Odpowiedź na pytanie o pochodzenie Iluminatów nie jest do końca znana. Według najbardziej popularnej wersji, Iluminaci stanowią tajne stowarzyszenie, które zostało założone w XVIII wieku przez Adama Weishaupta, profesora uniwersytetu w Ingolstadt. Nie jest to jednak odpowiedź wyczerpująca, jako że ta data mówi jedynie o początku formowania się współczesnej doktryny Iluminatów. W tamtym okresie tajne stowarzyszenie stało się takim, jakim jest znane dzisiaj.
  • W gruncie rzeczy historia Iluminatów sięga w daleką przeszłość. Niektórzy konspirolodzy, zwolennicy ciągu spisków w historii świata, opierając się na legendzie masońskiej idą bardzo daleko, aż do zamierzchłych czasów. Są przekonani, że zakon Iluminatów istnieje już 6000 lat, odkąd to siły pozaziemskie przekazały sumeryjskim kapłanom Księgę Władzy spisaną na kamieniu. Kapłani egipscy, według legend, stali się posiadaczami tej wiedzy, skopiowawszy Księgę na papirusy, które przechowują w najgłębszej tajemnicy po dziś dzień.
  • Istnieje jeszcze jedna hipoteza, bardziej umiarkowana, która twierdzi, że zakon Iluminatów pojawił się w Średniowieczu, jako tajny związek światłych uczonych, prowadzących walkę przeciwko prześladowaniom ze strony inkwizycji. Jako przykłady znanych Iluminatów podawane są takie nazwiska, jak Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Mikołaj Kopernik, Isaac Newton. Czasem spotyka się też twierdzenie, że Iluminaci tworzyli stowarzyszenie uczonych chroniących tajną wiedzę przed zwykłymi śmiertelnikami. Ta wersja przyjmuje za punkt wyjścia czasy antyczne, przy czym członkami tajnej organizacji mieli być sławni greccy mędrcy.
  • Uczeni mówią też, że w świecie istniało jeszcze jedno stowarzyszenie, które pod względem swoich funkcji bliskie było Iluminatom. Chodzi o tzw. związek Filadelfów. Pierwszy raz usłyszano o nim na początku XIV wieku w Francji. Przywódcą Filadelfów został Guiard de Cressonessart, który sam ogłosił się Aniołem Kościoła Filadelfijskiego. W roku 1310 Cressonessart został uznany za heretyka i uwięziony. Po czterech wiekach związek na nowo pojawił się w Anglii, a następnie przeniósł się do Francji. Tam nazwę „Filadelfów” przejęła jedna z masońskich lóż.
  • Z całą pewnością można mówić o Iluminatach w wieku XIV. Wtedy po raz pierwszy pojawia się ”Bractwo Węża”, znane pod łacińską nazwą „Illuminati”. Jest to jedno z najstarszych tajnych stowarzyszeń, zwane też „Bractwem Smoka” i funkcjonujące też pod wieloma innymi nazwami. Bractwo Węża poświęcało swoją działalność ochronie „tajemnic pokoleń” i uznawaniu Lucyfera za jedynego boga. Nawet jeśli ktoś nie wierzy ani w Boga, ani w Lucyfera czy Szatana, powinien zdawać sobie sprawę, że istnieje ogromna liczba ludzi, którzy wierzą. Weźmy na przykład ideologię rasizmu: chociaż sami odrzucamy, jako niedorzeczne, twierdzenie, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne, to miliony w to wierzą, a ich wiara i działania oparte na tej wierze, dotykają również nas.

Jest rzeczą oczywistą, że religia zawsze odgrywała istotną rolę w ukierunkowaniu działań różnych stowarzyszeń. Miejsca kultu i składania ofiar w dawnych miastach, świątynie wznoszone na cześć licznych bogów, były często miejscem spotkań filozofów i mistyków, którzy – jak uważano – przeniknęli tajemnice natury. Ci ludzie łączyli się często w poszczególne szkoły filozoficzne i religijne. Najbardziej znacząca z tych szkół – to właśnie Bractwo Węża, albo Smoka.

Iluminaci Bawarscy

IluminaciW XVIII wieku na historycznej scenie pojawili się Iluminaci Bawarscy – tajne stowarzyszenie założone przez Adama Weishaupta. Pierwsi członkowie zakonu zostali przyjęci 1 maja 1776 r. Trudno sobie wyobrazić, ale początkowo Zakon Iluminatów bawarskich liczył zaledwie pięć osób, jednak zaczął rozwijać się w zawrotnym tempie i już po trzech latach miał w różnych miastach Bawarii cztery oddziały tajnego związku. W połowie 1782 r. do zakonu należało ok. 300, a rok później – ponad 600 osób. W tym czasie Iluminaci posiadali oddziały w Polsce, Austrii, Holandii, Danii, Szwecji, we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji i Rosji. Elita zakonu nosiła głośne pseudonimy: Spartakus, Filo, Pitagoras, Katon itp. Do stowarzyszenia należało wielu przedstawicieli arystokracji i świata nauki.

Czując zagrożenie ze strony tajnych stowarzyszeń, Elektor Bawarii wydał zakaz wszelkiej ich działalności. W rezultacie, w latach 1784-1786 Iluminaci Bawarscy ulegli pogromowi, a ich świątynie zostały zamknięte. Policja prowadziła przeszukania w domach kierownictwa tej tajnej organizacji, co przyniosło cenne informacje. Ustalono mianowicie, że zakon Iluminatów był po kryjomu finansowany przez klan Rothschildów. Okazało się więc, że tak szybki rozwój zakonu i zdobywanie wpływów przez Iluminatów wynikało nie tylko z charyzmy Adama Weshaupta i barona von Knigge, ale przede wszystkim z finansowych możliwości organizacji.

Iluminaci dzisiaj

Uważa się, że Iluminaci wywodzą się z trzynastu najbogatszych rodzin świata i stanowią siłę, która rządzi światem. Nie ma ani jednego kraju, który byłby wolny od ich wpływów. Tajemnice Iluminatów znane są jedynie wąskiej grupie ludzi. Ich władza opiera się na tajnej wiedzy i niezwykłej potędze ekonomicznej.

O tajnej wiedzy Iluminatów krąży wiele plotek i domysłów; trudno stwierdzić, gdzie leży granica między prawdą i fikcją. Niektórzy uczeni dopuszczają możliwość zakulisowego porozumienia Iluminatów z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskiej w sprawie dostępu do niekonwencjonalnych technologii (np. w dziedzinie antygrawitacji), prowadzenia tajnych eksperymentów na ludziach, zatajenia ważnych dla ludzkości odkryć. Świadczą o tym gigantyczne bazy podziemne (strefa 51) pozostające pod kontrolą istot reptoidalnych i wiele innych faktów. O potwierdzenie nawet oczywistych zjawisk tego typu jest skrajnie trudno, ponieważ stowarzyszenie posiada dosyć środków i możliwości, aby niepowołane rewelacje skutecznie wyciszyć i zatuszować. Niemniej jednak, mimo wszelkich utajnień, niektóre sekrety Iluminatów stają się z czasem dostępne dla społeczności.

Paradoksy Wszechświata
Tajne laboratorium Obcych - Strefa „S4”
Rasy kosmitów
Devils Tower - „Wieża Diabła”
Czy Księżyc Jest Sztucznym Satelitą ?
Przeczucie, intuicja czy szósty zmysł?