Planetoida Apophis Realne Zagrożenie Ziemi

Planetoida Apophis została odkryta w 2004 roku a swoją nazwę zawdzięcza demonowi ciemności, chaosu i zniszczenia wg mitologii egipskiej. Obiekt o średnicy 325±15 m i prędkości ponad 30,000km może być realnym zagrożeniem dla Ziemi w 2029 roku i ma być widoczny gołym okiem w Europie, Afryce i Azji.

Kiedy Apophis zbliży się do pola grawitacyjnego ziemi może zmienić tor lotu co może skutkować w przyszłych latach większym prawdopodobieństwem kolizji z Ziemią.  Siła uderzania była by olbrzymia, wyzwoliła by energię o 10 razy większą niż najpotężniejsza bomba termojądrowa. W skali Torino klasyfikuje się obecnie na 4 pozycji. Skala Torino: 10-stopniowa skala, według której NASA ocenia potencjalne zagrożenie

Planetoida Apophis

Obecnie w Internecie krąży wiele hipotez i możliwych ocaleń naszej matki Ziemi. Jedną z nich wysnuli Rosjanie iż nasza gwiazda jaką jest Słońce może wpłynąć na tor lotu planetoidy, ogrzewając ją po stronie słonecznej i ma to wpłynąć na jej obrót wokół osi i odparowane gazy mają spowodować efekt odrzutowy i w zależności od kierunku rotacji będzie to siła hamująca, albo przyspieszająca ruch.

Czyli w skrócie albo poleci w kierunku słońca albo oddali się od niego. I tu nasuwa się pytanie czy faktycznie tak będzie czy będziemy żyli niepewnie aż do roku 2036 gdzie owe zbliżenie planetoidy ma największe szanse zderzenia Ziemią. Mało tego w 2020 roku Rosjanie planują wysłać w kie­runku pla­ne­to­idy Apo­phis prób­nik zwany „cią­gni­kiem/traktorem" gra­wi­ta­cyj­nym, który ma wpłynąć na grawitację planetoidy krążąc wokół niej co spowoduje zmianę jej kursu i odsunie ją od Ziemi. Też ciekawe zamierzenie ale jak zawsze pozostaje teoria, która w praktyce zazwyczaj nie idzie w parze. Choć najnowsze doniesienia są bardziej realistyczne

Dokonując nowych pomiarów odległości asteroidy oraz prędkości jej linii widzenia, udało się dokładnie oszacować potencjalną kolizje. Praktycznie jest ona niemożliwa, 0,0000043 w dniu 13 kwietnia 2036 r., całkowite w ciągu najbliższych 100 lat: 0,0000074. Teoretycznie nie możemy jej wykluczyć – stwierdził Lance Benner z NASA

Według obecnych danych planetoida znajdzie się najbliżej Ziemi w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Minie wtedy Ziemię w odległości 29470 km i będzie widoczna jako jasny punkt nad Pacyfikiem. Mogą wystąpić wówczas siły pływowe wywołane przez pole grawitacyjne ziemi.

Orby – tajemnicze świetliste kule
„Dźwiękowy promień” nad Warminster
Ludzkość – wynik nieudanego eksperymentu?
Tajemnica wydłużonej czaszki – moda z Kosmosu?
Zagadkowe kule z nieba
Tajemnicze labirynty Karelii